Dirk Jacob Veegens Prijs 2018

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen maakt bekend dat de Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel in het jaar 2018 een prijs van € 12.500,- beschikbaar stelt ter bekroning van oorspronkelijk onderzoek op het gebied van de Economische, Politieke en/of Sociale Geschiedenis van Nederland.

Deze prijs is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor onderzoekers wier onderzoeksresultaten in het jaar van toekenning niet langer dan vijf jaar tevoren zijn gepubliceerd.

In het bijzonder komt voor bekroning dat onderzoek in aanmerking dat vanuit een historisch perspectief bijdraagt tot een dieper inzicht in ontwikkelingen die voor Nederland in de huidige tijd relevant zijn.

De prijs wordt in zijn geheel toegekend voor onderzoek dat door één of meerdere personen is uitgevoerd. De prijs wordt toegekend aan Nederlanders, of ook aan anderen voor zover het te bekronen onderzoek binnen het kader van een Nederlandse instelling van onderwijs en/of onderzoek verricht is.

Het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen verzoekt hoogleraren, resp. andere ervaren deskundigen in de desbetreffende wetenschappen, aanbevelingen in te dienen voor de toekenning van de prijs. Deze aanbevelingen zullen worden beoordeeld door een commissie van leden van de Maatschappij uit het overeenkomstige vakgebied. De aanbevelingen moeten worden ondertekend door tenminste twee hoogleraren aan Nederlandse universiteiten, resp. tenminste twee andere terzake deskundigen. Zij dienen een omschrijving te omvatten van het onderzoek waarvoor toekenning van de prijs wordt gevraagd, alsmede een curriculum vitae, een lijst van publicaties van de aanbevolene en drie exemplaren van een proefschrift.

De aanbevelingen, te richten aan de secretaris geestes- en maatschappijwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. mr. A. Soeteman, Spaarne 17, 2011 CD Haarlem, worden ingewacht vóór 1 januari 2018.

De toekenning van de Dirk Jacob Veegens Prijs geschiedt door het bestuur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen op advies van bovengenoemde, door een bestuurslid van de Maatschappij gepresideerde commissie.

Voor meer informatie zie de bijlage of www.khmw.nl/prijzen

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear