Een vernieuwde Historici.nl

Misschien heeft u het al gezien:  Historici.nl is volledig vernieuwd! De oude website stamde alweer uit januari 2014 – in webtermen is dat haast middeleeuws. Met de vernieuwde site hopen we u nog beter van dienst te zijn, met de vertrouwde elementen: bijdragen van onze correspondenten, verslagen van evenementen en natuurlijk blijven wij toegang bieden tot de resources van diverse instituten. De vacaturebank, calls for papers en agenda staan overzichtelijk gepresenteerd.

Medewerkers van Huygens ING en KNHG werken aan een nieuw ontwerp

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear