Eva Andersen – vrijwilliger

In 2016 was ik als pas afgestuurde historica op zoek naar werk of een plek om ervaring op te doen. Enkele zoektochten op Google brachten mij onder andere op de website van het KNHG: ze zochten een vrijwilliger om voor enkele dagen in de week mee te helpen bij het opbouwen van een databank van historici van de lage landen en sociale media te onderhouden. Enige tijd later mocht ik, samen met mijn collega-stagiair Ester, aan de slag.

De taken die voor mij en Ester voorzien waren, werden al snel uitgebreid naar het meehelpen bij BMGN-Low Countries Historical Review: notuleren tijdens vergaderingen, beeldredactie, redigeren van reviews en later ook het redigeren van artikelen. Het was erg aangenaam om zo’n divers takenpakket te hebben en op zo veel verschillende vlakken bij te leren: van het hanteren van een professionele werkhouding in woord en schrift, over zowel zelfstandig als in team leren werken, tot het kennismaken met het reilen en zeilen van academisch publiceren. Anne-Marie was een erg goede begeleidster en wanneer ik met een probleem zat tijdens mijn werkzaamheden kon ik altijd bij haar terecht.

Ik voelde mij vanaf dag één thuis in het KNHG/BMGN-team: het was erg fijn om met gelijkgezinden te kunnen samenwerken en ik bleef er dan ook meer dan een jaar vrijwilliger. Eveneens leuk was het feit dat heel het team begaan was met je bezigheden en je aanmoedigde in je zoektocht naar werk. Zo introduceerde Leonie mij bij mensen uit het veld, heeft Anne-Marie mij tips gegevens om een artikel te schrijven en heb ik via iemand uit de redactie mijn artikel kunnen indienen bij een academisch tijdschrift. Toen is de bal aan het rollen gegaan: een van de mensen die mijn artikel las, bood mij een doctoraatspositie aan, ik geraakte door de selectieprocedure en werk nu aan de Université du Luxembourg.

Het is dus zeker zinvol om vrijwilligerswerk te doen bij het KNHG/de BMGN. Op deze manier kan je belangrijke werkervaring opdoen, contacten leggen met mensen uit het veld, kansen grijpen, en wie weet waar je dan belandt.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear