Jong KNHG stelt voor: Hannah van der Heijde (25), penningmeester

Mijn eerste kennismaking met KNHG was in november 2014, toen ik samen met mijn medestudenten van de Onderzoeksmaster Geschiedenis (UvA) op excursie ging naar het KNHG Najaarscongres Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus.

Hannah van der Heijde

Destijds vond ik het jammer dat het congres geen aandacht besteedde aan de situatie van beginnende historici. De bediscussieerde thema’s hadden, hoe interessant ze ook waren, vooral betrekking op de omstandigheden van ervaren, ‘gevestigde’ historici, omstandigheden die helaas sterk worden beïnvloed door bezuinigingen op de geesteswetenschappen en door ‘vermarkting’ van het universitair onderwijs.

Ik wilde nu juist graag wat meer weten over het stadium dat vooraf gaat aan een gevestigde status: de periode waarin je als beginnend historicus aansluiting probeert te vinden bij de beroepspraktijk. Want net als veel van mijn medestudenten heb ik maar weinig zicht op de diverse beroepsomgevingen waarin historici werkzaam zijn. Hoe dien ik mij te positioneren in de huidige, flexibele arbeidsmarkt, die de vervulling van zeer uiteenlopende rollen van mij lijkt te verwachten?

Met de gedachte dat meer jonge historici met deze vragen worstelen als drijfveer, zet ik me nu in voor Jong KNHG. Als bestuurslid streef ik ernaar historici met uiteenlopende specialismen en in verschillende stadia van hun loopbaan met elkaar in contact brengen, met als doel dat zij onderling kennis uitwisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Zulke vormen van toenadering bieden beginnende historici de gelegenheid zich beter te oriënteren op de universitaire en buitenuniversitaire arbeidsmarkt en dragen tegelijkertijd bij aan een sterker solidariteitsgevoel onder historici met uiteenlopende beroepspraktijken.

Over mijzelf als student: ik rond op dit moment de Onderzoeksmaster Geschiedenis af aan de UvA. Mijn interesse gaat vooral uit naar geschiedfilosofie, de relatie tussen historisch besef en geschiedschrijving en het gebruik van geschiedenis en herinneringen in post-conflictsituaties. Mijn afstudeerscriptie schrijf ik over het debat over de verhouding tussen geschiedenis en herinnering tegen de achtergrond van de ‘memory boom’. Na mijn afstuderen hoop ik een promotieplaats te bemachtigen.

Op vrijdag 7 april staat de eerste activiteit van Jong KNHG gepland: een workshopmiddag in samenwerking met BMGN: Low Countries Historical Review. Deze middag bestaat uit twee delen: workshop één legt zich toe op het schrijven en publiceren van een wetenschappelijk artikel (onder leiding van BMGN-redacteur Anne-Marie Mreijen); workshop twee op het schrijven voor een breder publiek (onder leiding van Duitslandweb-redacteur Marja Verburg). Houd voor meer informatie onze facebook in de gaten! De inschrijving opent binnenkort.

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear