10 maart 2017: Geschiedenis in de politiek – KNHG Kiest!

10 maart 2017: Geschiedenis in de politiek – KNHG Kiest!

Met de verkiezingen in het vooruitzicht doen politici in discussies en partijprogramma’s vaak een beroep op het verleden om hun standpunten kracht bij te zetten. Hoe belangrijk is het dat hun verhalen ook historisch correct zijn? Historici mengen zich als professionals regelmatig in het politieke debat of worden gevraagd om dat te doen. Mogen zij daarbij expliciet zijn over hun eigen politieke overtuiging?

Geschiedenis in de politiek – KNHG Kiest! brengt historici en politici (al dan niet met een historische opleiding) samen voor een debat. Kunnen we onze professionele historische waarden handhaven in de confrontatie met maatschappelijke/politieke vraagstukken? Wat is de bewegingsruimte van historici in de politieke arena? Op wat voor manier wordt het verleden gebruikt, dan wel misbruikt, in de politieke sfeer? En is dat een probleem, en zo ja voor wie: voor historici, politici, of voor beiden? Wat zijn daarbij de ethische dilemma’s? De KNHG werkgroep beroepsethiek gebruikt de uitkomsten van dit debat om haar standpunt te bepalen over de publieke rol van de historicus. De bijeenkomst is een initiatief van KNHG en UvA geschiedenis.

Stellingen

  • Iedere politieke partij heeft belang bij een unieke relatie tot het verleden
  • Historici moeten dergelijke politiek gepresenteerde geschiedverhalen nuanceren, weerleggen of corrigeren
  • Historici dienen een duidelijke grens te trekken tussen eigen politieke waarden en een genuanceerd historisch verhaal

Drie sprekers geven een korte pitch: Henk te Velde, Bertie Kaal en Remieg Aerts. Daarna stemt het publiek en volgt er discussie onder leiding van Agnes Jongerius en Jouke Turpijn

Toegang is gratis, wel verplicht aanmelden vóór 5 maart via info@knhg.nl.

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear