Jong KNHG stelt voor: Tim Streefkerk

Het KNHG moet een belangrijke verbindende rol spelen tussen historici en helpen bij de ontwikkeling van jonge historici die hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt, buiten de academie. Zo zijn er bijvoorbeeld tal van specifieke vragen voor historici werkzaam in een museum. Op welke manier kan een inhoudelijk verhaal het beste vertaald worden naar tentoonstellingsconcept? Wat te doen met nieuwe ontwikkelingen als Virtual Reality? Zijn deze te gebruiken in een museum? Zelf wil ik via het KNHG graag in contact komen met vakgenoten om te leren van hun ervaringen. Welke lessen hebben zij door de jaren heen in de praktijk geleerd?

Word je geschiedenisleraar?
Tijdens mijn bachelor was er weinig aandacht voor de kansen voor de historicus op de arbeidsmarkt. Terecht stond de ontwikkeling van historische vaardigheden centraal tijdens de studie. De vraag, wat je met geschiedenis kon, werd eenduidig beantwoord met: promoveren. Daarnaast kon je altijd nog in het bedrijfsleven terecht. Op talloze verjaardagen moest ik op de vraag word je geschiedenisleraar? antwoorden dat er ook echt andere opties waren. Wat die waren wist ik zelf ook niet precies.

De master publieksgeschiedenis bood mij uitkomst. Door de verplichte stages vormde deze master een duidelijke voorbereiding op de arbeidsmarkt. Bovendien stond niet de academie centraal, maar was het uitgangspunt de aansluiting bij de maatschappelijke behoefte aan geschiedenis. Het was praktische geschiedenis, geschiedenis met een duidelijk doel. De master bood mij inzicht in de mogelijkheden van de historicus op de arbeidsmarkt en liet mij inzien dat er meer was dan de universiteit. Ik vind dat het KNHG moet helpen inzicht te bieden in het werkveld en handvatten kan bieden.

Slag om Arnhem
Na mijn studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam heb ik een betrekking gevonden bij het Airborne Museum ‘Hartenstein’, een museum over de Slag om Arnhem. Elke dag forens ik braaf vanuit Amsterdam naar het schilderachtige Oosterbeek om me daar bezig te houden met een van de meest vernietigende veldslagen die er ooit in Nederland is uitgevochten.

In mijn huidige functie als medewerker onderzoek en collectie bij het Airborne Museum ‘Hartenstein’ ben ik verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van tijdelijke tentoonstellingen. Op een hele praktische manier buig ik mij iedere dag over historische vraagstukken: van grote vragen over militaire strategie, tot kleine verhalen van een enkele soldaat die vocht tijdens de Slag om Arnhem. Altijd staat het museale object als historische bron centraal. Al het historische onderzoek dat ik verricht zal bovendien worden toegepast in tentoonstellingen of publicaties en heeft dus een maatschappelijke component, buiten de academie.

Als lid van Jong KNHG ga ik me inzetten om netwerkbijeenkomsten te organiseren waar historici werkzaam in de museumsector met elkaar in contact kunnen komen en elkaar kunnen inspireren en op die manier van elkaars ervaringen kunnen leren.

– Tim Streefkerk

Opmerkingen

© KNHG 2024 Website: Code Clear