Prijzen op het KNHG Jaarcongres

Op 4 november 2016 vond het KNHG Jaarcongres voor Historici plaats in het Rijksmuseum. Het KNHG verbindt historici en komt op voor de belangen van historici en van het vak, vanuit de overtuiging dat historische kennis van groot maatschappelijk belang is.

‘Samenwerken voor Geschiedenis’, de slogan van het KNHG, kreeg tijdens dit Jaarcongres op verschillende manieren uitwerking. Naast een debat over beroepsethiek voor historici en een sessie over de historiografie van de Lage Landen, was er in de laatste sessie van het congres ook ruimte voor inbreng vanuit de leden zelf. Naast de lancering van Jong KNHG en van de Historicidagen 2017 werden er twee prijzen uitgereikt: de Saskia Poldervaart Prijs en de Werkgroep Andere Tijden Oeuvreprijs voor Sociale Geschiedenis. De Saskia Poldervaart Prijs wordt toegekend voor een bijzondere prestatie op het terrein van de sociale geschiedenis en/of een geëngageerde bestudering van sociale bewegingen in brede zin en werd uitgereikt aan Elise van Alphen.

Elise van Alphen

Tussen 1987 en 2007 stimuleerde de Werkgroep Andere Tijden de geschiedenisstudie van socialisme en sociale bewegingen in brede zin met bijeenkomsten die over vakontwikkeling en onderzoeksprojecten informeerden. De jury van de Werkgroep Andere Tijden Oeuvreprijs voor Sociale Geschiedenis, bestaande uit Florian Diepenbrock, Ulla Jansz en Bob Reinalda, bekroonde het oeuvre van iemand die zich op geheel eigen wijze voor de sociale geschiedbeoefening inzet: Barbara Henkes.

Barbara Henkes

Dr. Bob Reinalda, Senior Researcher aan de Radboud Universiteit Nijmegen, sprak de laudatio’s uit. Deze zijn hier terug te lezen voor de Saskia Poldervaartprijs, en hier voor de Werkgroep Andere Tijden Oeuvreprijs voor Sociale Geschiedenis.

Deze blog maakt onderdeel uit van onze berichtgeving over het KNHG Jaarcongres voor Historici op 4 november 2016. Meer lezen? Er verschenen ook blogs over de sessie over beroepsethiek voor historicide lezingen van Benjamin Schmidt en Ana Crespo Solana en de lancering van Jong KNHG. Lees ook de persberichten over de uitreiking van de eerste Low Countries History Award en de lancering van de Historicidagen 2017. #KNHG16

Opmerkingen

© KNHG 2023 Website: Code Clear