Historici (wetenschappers, archivarissen, geschiedenisdocenten) hanteren in hun onderzoek naar het verleden impliciete…

2 juni 2016

Criteria van waarde in de geschiedbeoefening 2: Erfgoed, waardevol perspectief en politiek instrument

Historici (wetenschappers, archivarissen, geschiedenisdocenten) hanteren in hun onderzoek naar het verleden impliciete waarden. Promovendi Tim Riswick en Laurien Zurhake willen,…

© KNHG 2024 Website: Code Clear