Criteria van waarde in de geschiedbeoefening

22 vrij
Datum
22 april 2016

Criteria van waarde in de geschiedbeoefening

Abstract

22 april 2016 (RMO, Leiden); 12 mei 2016 (RCE, Amersfoort); 17 juni 2016 (LUX, Nijmegen).

Wie bepaalt wat waarde is, wat waarde heeft, en welke criteria daarvoor gelden? Hoe schatten we een object, een brontekst en een erfgoedstuk op waarde?

Opvallend genoeg houden historici zich met deze vragen niet of nauwelijks bezig. Terwijl deze vragen de kern raken van ieder debat over het ‘nut’ van de geschiedbeoefening. Criteria van waarde bepalen discussies over het ‘nut’ van erfgoed en over het ‘nut’ van onderzoek op het terrein van cultuur, geschiedenis en archeologie, zowel op regionaal, nationaal als mondiaal niveau. Onderzoekers, beleidsmakers en investeerders kiezen, afhankelijk van de situatie, voor bepaalde invullingen en definities van ‘waarde’. Historici stellen deze definities niet ter discussie en spelen geen of slechts een passieve rol in de besluitvorming. Bovendien worden de expliciete keuzes die ten grondslag liggen aan criteria van waarde tevens beïnvloed door impliciete culturele, economische, en politieke factoren. Het is hoog tijd dat historici een meer actieve rol spelen. Tijdens deze debatreeks delen en bediscussiëren zij hun eigen ervaringen met constructie, selectie en toepassing van ‘criteria van waarde’. Zo kunnen we het debat openen over de vormgeving en toepassing van ‘criteria van waarde in de geschiedbeoefening’, nu en in de toekomst.

 

Aanmelden per mail: info@knhg.nl of per telefoon: +31 (0)70-3140363, minimaal een week voor de desbetreffende bijeenkomst.

Toegangsprijs: €5 per bijeenkomst voor KNHG leden en studenten, €10 per bijeenkomst voor niet-leden en niet-studenten.

Documenten

© KNHG 2024 Website: Code Clear